Elektronik kilit

Elektronik Kapı Kilidi

Elektronik kilit

Geçmişi çok eskilere dayanan çilingirlik mesleği, gelişen olanaklardan nasibini almış ve birçok yenilik sektörde gözlemlenmiştir. Gelinen son aşamada elektronik kilit sistemleri de dahil olmak üzere birçok yeni özellikler hayatımızın içerisine girmiş durumdadır. Bu sayede artık daha yenilikçi uygulamalara olanak sağlanmakta ve güvenlik üst düzeye gelmektedir. Ayrıca sistemin en temel özelliklerinden birisi de insan faktörünü ortadan kaldırması ve dolayısıyla da kötü kullanım gibi düşünceleri bertaraf etmesidir. Söz gelimi bu sayede kapı ne zaman, kaç defa ve kim tarafından açılmış tüm bilgiler arşivlenmekte ve sonuçlar izlenmektedir. Herhangi elektronik kilit sorunu ortaya çıktığında ise derhal

müdahale edilebilmekte ve kötü amaçlı kullananlar anında tespit edilebilmektedir. Çünkü elektronik kilit sistemi süreğen biçimde izlenmekte, sorunlara anında müdahale edilebilmektedir.